Saturday, December 11, 2010

eCO-G-Day dan malam aspirasi aidilfitri 2010

Program eCO-G-Day: 3R We Care” ini dijalankan dengan tujuan untuk memberi pendedahan tentang kepentingan maklumat serta sumber-sumber maklumat yang ada di sekeliling kita. 3R mewakili pengurangan (reduce ) guna semula (reuse) dan kitar semula (recycle) . Program ini disasarkan kepada para pensyarah dan pelajar UiTM secara keseluruhannya. Program yang mengambil masa seminggu ini merangkumi tiga (3) aktiviti kecil iaitu:

Pameran eCo-G-Day:
  • 3R We Care
  • Pertandingan Video dan Fotografi
  • Kempen Kitar Semula UiTM Sarawak

Objektif

Melalui aktiviti ini, persatuan selaku jawatankuasa pelaksana berharap agar segenap la
pisan masyarakat terutamanya warga universiti dapat:Memanfaatkan ilmu pengetahuan tentang penjagaan kebersihan dan kesihatan alam sekitar.
  • Memberi peluang kepada kumpulan sasaran untuk memperolehi maklumat tentang peranan mereka mengekalkan tahap kebersihan dan kesihatan alam sekitar
  • Mewujudkan budaya mesra insan dan alam di kalangan warga universiti
  • Menonjolkan bakat kreativiti dalam diri pelajar dan peserta.
  • Memberi peluang kepada para pelajar bersaing secara baik dalam menghasilkan sesebuah produk ”eco-friendly”

Tarikh/Tempat/Masa

Pameran eCo-G-Day: 3R We Care

Tarikh : 30 September 2010

Tempat : Pusat Pelajar dan Dewan Jubli

Masa : 2.30 pm – 5.00 pm

Pertandingan Video dan Fotografi

Tarikh : 30 September 2010

Tempat : Pendaftaran perserta (Pusat Pelajar)

Masa : 10.00 am – 5.00 pm

Kempen Kitar Semula UiTM Sarawak

Tarikh : 30 September 2010

Tempat : UiTM Sarawak

Masa : 10.00 am – 5.00 pm

Selepas selesai eCO-G-Day, pada pukul 7 malam berlangsungnya malam aspirasi aidilfitri yang diadakan berakhir pada pukul 10 malam. Berikut adalah senario yang berlaku pada majlis tersebut2 comments: